Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Pobierz wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Termin, opłatę, sposób i formę udostępnienia informacji publicznej na wniosek określa Regulamin dostępu do informacji publicznej.